Анкета
Фламтех ЕООД е сертифицирана от “Retrotec“, USA - Вентилаторен тест за плътност
01.05.2017

 

Вентилаторния тест за плътност е задължителен за стационарни пожарогасителни инсталации с газообразни вещества, съгласно стандарт БДС EN15004 - 1:2009, Приложение Е.


Фламтех ЕООД е сертифицирана от "Retrotec", USA, за извършване на изпитване с вентилатор за определяне на минималното време на задържане на гасителния агент.  По този начин се доказва непроницаемостта на помещения и затворени пространства с оглед задържане на гасителната концентрация за определен период (време на задържане). Софтуер извършва изчисленията и се изготвя протокол.


Вентилаторния тест за плътност е необходим за гарантиране ефективността на газовата пожарогасителна система.